เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 3/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองโน

วันอังคาร ที่ 3 กรกฏาคม 2561 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โคร...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 3/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หัวนาคำ

วันอังคาร ที่ 3 กรกฏาคม 2561 นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครง...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 2/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.บ้านฝาง

วันอังคาร ที่ 3 กรกฏาคม 2561 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โคร...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 3/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.น้ำอ้อม

วัน อังคาร ที่ 3 กรกฏาคม 2561 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 3/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.ห้วยโจด

วันอังคาร ที่ 3 กรกฏาคม 2561 นายวีระ ชัยเดช นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสร...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 2/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.ดูนสาด

วันจันทร์ ที่ 2 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจั...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 2/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองโน

วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครง...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 2/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.บ้านฝาง

วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครง...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 2 /7/61 ชุมชนหนองโก 2 ต.หนองโก

วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 2/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หัวนาคำ

วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงก...