เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 4/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.บ้านฝาง

วันพุธ ที่ 4 กรกฏาคม 2561 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงกา...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 4/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หัวนาคำ

วันพุธ ที่ 4 กรกฏาคม 2561 นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 4/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองกุงใหญ่

วันพุธ ที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 4/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองโก 2

วันพุธ ที่ 4 กรกฏาคม 2561 นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพั...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 4/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.ดูนสาด

วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบร...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 4/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.น้ำอ้อม

วันพุธ ที่ 4 กรกฏาคม 2561 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 4/7/2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันพุธ ที่ 4 กรกฏาคม 2561 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 3/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองกุงใหญ่

วันอังคาร ที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตร...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 3/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.ดูนสาด

วันอังคาร ที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจั...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 3/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองโก

วันอังคาร ที่ 3 กรกฏาคม 2561 นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรกา...