เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 5/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.ห้วยยาง

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561 นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โค...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 5/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองโน

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 5/7/2561 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยาพารารายย่อย

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 5/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต. หนองโก

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561 นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 5/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต. หนองกุงใหญ

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 5/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.น้ำอ้อม

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาก...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 5/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.ห้วยโจด

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561 นายวีระ ชัยเดช นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเส...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 4/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.ห้วยโจด

วันพุธ ที่ 4 กรกฏาคม 2561 นายวีระ ชัยเดช นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมส...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 4/7/2561 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยาพารารายย่อย

วันพุธ ที่ 4 กรกฏาคม 2561 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 4/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองโน

วันพุธ ที่ 4 กรกฏาคม 2561 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงกา...