เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 10/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.น้ำอ้อม

วันอังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนากา...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 10/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.ดูนสาด

วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจั...

ข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 10/7/61 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองโก 1

วันอังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561 นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรกา...

ข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2561 วันที่ 9/7/61 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.น้ำอ้อม

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2561 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการ...

ข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2561 วันที่ 9/7/61 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.ห้วยโจด

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2561 นายวีระ ชัยเดช นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 9/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองกุงใหญ่

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2561 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 6/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.น้ำอ้อม

วันศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2561 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 6/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต. หนองโก

วันศุกร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2561 นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 5/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.บ้านฝาง

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โ...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 5/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองกุงใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจัดอบรมเกษ...