เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 31/7/61 ประชุมสำนักงาน

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกระนวนได้ประชุมติดตามโครงการ เสริมสร้างรายได้ให...

ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561วันที่ 24/7/61 โครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อย ต.ดูนสาด

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการ...

ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561วันที่ 24/7/61 โครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อย ต.ห้วยโจด

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวีระ ชัยเดช นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายไ...

ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561วันที่ 24/7/61 โครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อย ต.หนองโก

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมส...

ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561วันที่ 18/7/61 โครงการเสริมสร้างเกษตรกรรายย่อย

1. 08.30 น. นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย พร...

ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 18/7/61 ประชุมเตรียมการจัดงานฉลองครบรอบ 60 ปีกระนวน

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานฉลองครบรอบ 60 ปี ของดีอำเภอกระนวน ณ.ห้องประชุมที่ว...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 17/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.ดูนสาด

วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ดำเนินการจั...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 17/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.น้ำอ้อม

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจชำนาญงาน ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 17/7/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ต.หนองโก 2

วันอังคาร ที่ 17กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางเพียงพร แก้วพะเนาว์ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาการเกษตรภายใต้โครงการเสริมสร้...

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2561 วันที่ 17/7/2561 ลงนามถวายพระพร

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00น. นายฉลอง คงสมของ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกระนวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสม...