เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 10 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายฉลอง คงสมของ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงาน นโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ (O...

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 9 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ พัฒนาที่ดิน และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น...

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 8 วันที่ 14 สิงหาคม 2561

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุญ ณ.ศูนย์กสิกรรมบ้านบุญ ตำบลห้...

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 7 วันที่ 12 สิงหาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธีตักบาตรเช้า และลงนามถวายพร...

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายวีระ ชัยเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษรตชำนาญการ ร่วมกันมอบปัจ...

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 5 วันที่ 9 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยประธาน ศพก. และประธานแปลงใหญ่ อำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมเชื่อมโ...

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 4 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติงาน และนางสาวอารยา พูลกลาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ...

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 3 วันที่3 สิงหาคม 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โดยมี นายภ...

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ณ.สำนักงานเกษตรอำเภ...

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ได้เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ กำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน สิงห...