เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ออกติดตามดูการขุ

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ออกติดตามดูการขุดเจาะบ่บาดาลเพ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและ

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและติดตามงานภารกิจเ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุม กำนั

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ พร้อมด้วย นางวารุภา

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ พร้อมด้วย นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ พร้อมด้ว

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ นางวารุภา พรมทา นว

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการ พร้อมด้วย นา...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมโครงการรณรง

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลอดการเผาใบอ้อยเพื่อลดปั...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหา...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส ชำนาญการ นางสาวเจียรนัย

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส ชำนาญการ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ พร้อ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อติดตามงานภาระกิจเ

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อติดตามงานภาระกิจเร่งด่วนและงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ณ. ห้องประช...