เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 7 วันพุธ ที่ 12 เดือน กันยายน 2561

วันพุธ ที่ 12 เดือน กันยายน 2561 นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ รับมอบปุ๋ย สูตรเคมี 15-15-15 มอบให้กับกลุ่มมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 6 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมสำรวจน้ำท่วมตามท่อระบายน้ำท่วม ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 5 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ณ. ศูนย์กสิกรรมบ้านบุญ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2561

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนร่วมประชุมเกษตรอำเภอนัดพิเศษ ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 3 วันที่ 5 กันยายน 2561

วันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมสำนักงานประจำเดือนกันยายนพร...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ศึกษาการสร้างฝายคณะกรรมการลุ่มน้ำสายบาตร ...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 1 วันที่ 4กันยายน 2561

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ นางสาวนภาพร ทองศรี นวส.ป...

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 11 วันที่ 28 สิงหาคม 2561

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรพัฒนาทักษะการทำ...

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 10 วันที่ 27 สิงหาคม 2561

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรร...

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 10 วันที่ 27 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนและสัมนาการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ.เขื่อนจุฬาภรณ์ จัง...