เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 17 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

วันพุธที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งแค เพื่อเตรียมรับคณะติดตามงา...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 16 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 นางสาวนภาพร ทองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแปลง...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 15 วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561

เวลา 13.30 น. นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ร่วมโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรา...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 14 วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561

เวลา 09.00 น. นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ "ทีมหมอป...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 13 วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561

วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ. ลาดจอดรถห้าง Home ...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 12 วันพุธ - พฤหัสบดี ที่ 19-20 กันยายน 2561

วันพุธ - พฤหัสบดี ที่ 19-20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมการส้มนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ. ห้องประชุม ...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 11 วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงาน และนางสาวนภาพร ทองศรี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมงานเกษตรจังหวัดให้ความรู้เร...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 10 วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมสัญจรชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร กำนัน ต...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 9 วันพุธ - ศุกร์ ที่ 12-14 กันยายน 2561

วันพุธ - ศุกร์ ที่ 12-14 กันยายน 2561 นางสาวอารยา พูลกลาง เจ้าพนักงานธุรการ ได้ร่วมอบรมการจัดทำวิดีทัศน์และปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใ...

ข่าวประจำเดือนกันยนยน 2561 ฉบับที่ 8 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมชี้แจงโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบสำรวจ ออกแบรายละเอียด ระบบ...