เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 7 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน และนางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติก...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00น. นางสาวแก้กัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชุนเกี่ยวกับโครงการสานพลังประชารัฐการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เวลา 13.0...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันพฤหัสบดีที่11ตุลาคม 2561 เวลา09.00น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกระนวนลงพื้นที่สำรวจโรคใ...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 4 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม2561 เวลา09.00น. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนได้จัดอบรมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูก...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 3 วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมกิจกรรม 5 ส. ภาย...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 1 วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระน...

ข่าวประจำเดือน กันยายน 2561 ฉบับที่ 20 วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ...

ข่าวประจำเดือน กันยายน 2561 ฉบับที่ 19 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ของนายวีระ ชัยเดช นวส.ชำนาญการ ...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 18 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมกันปลูกต้นร่วงผึ้งหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...