เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 ฉบับที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายฉลอง. คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางนารีนาถ. วิชัยวงษ์ และ นางสาวกฤษฎิ์ณิชา. วรัตถ์ปวีร์กุล ภารกิจมีดังนี้...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 ฉบับที่ 15 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายฉลอง. คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับ นายก อบต.หนองกุงใหญ่ นายสมยศ. แสนโคก. เข้าเ...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 ฉบับที่ 14 วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนว...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 ฉบับที่ 13 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกช้าวโพดหลังนา ให้กับ...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 ฉบับที่ 12 วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561

เวลา 13.00 น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน และ นางสาวนภาพร ทองศรี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 ฉบับที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมและรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 11 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้น.ส.กฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมสัญจรหน่ว...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 10 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561เวลา 09.30 น.ส.กฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมสัญจรหน่วยงานระดับต...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 9 วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่อง...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 8 วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561

เวลา 13.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน และนางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติก...