เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 6 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 16 พ.ย. 61 มีดังนี้ 1. เวลา 09.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง สว.ระดับอำเภอ ณ ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 5 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 12.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมต้อนรับ ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 4 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 13 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนตรวจประเมิณผลผลิตข้าวนาปี 2561 ต.ห้วยโจด,ต.หนองกุงใหญ่,ต.หนองโน,ต.ด...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 3 วันจันทร์ ที 12 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่12พ.ย.61 เวลา10.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อวางแผนการปฏิบั...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 2 วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 6 พ.ย. 2561 มีดังนี้ 1.เวลา09.30น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 1 พ.ย. 2561 มีดังนี้ 1. เวลา10.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระน...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 ฉบับที่ 20 วันพุธที่ 31ตุลาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุุมประจ...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 ฉบับที่ 19 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561

เวลา 10.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้เยี่ยมชม สวนนายเยี่ยม ศรีพั่ว และนายชีวิน พรมดวงศรี...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 ฉบับที่ 18 วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561

วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. น.ส.เจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเ...

ข่าวประจำเดือนตุลาคม 2561 ฉบับที่ 17 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานปร...