เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 2 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

เวลา 10.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมประจำเดือนสำนักงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ แ...

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 1 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอกระนวน โดยมีนายเพชร สุ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 14 วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายาย 2561 ฉบับที่ 13 วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่29 พ.ย.61 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 12 วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 28 พ.ย. 61 มีดังนี้ เวลา 14.00 น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เตร...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 11 วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 28 พ.ย. 61 มีดังนี้ เวลา 09. 30 น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจการเลือกตั้งจ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 10 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 27พ.ย. 61 มีดังนี้ นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการร่วมประชุม...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 9 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 27พ.ย. 61 มีดังนี้ นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมรับฟัง บริษ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่8 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561มีดังนี้ 1. เวลา 09.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 7 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนว...