เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 12 วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561

เวลา 10.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก....

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 11 วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561

วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจการคณะกรรมการเลือกตั้ง สว ร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง สว โดยมีนายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนร่วมป...

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 10 วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561

วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561เวลา 09.00น. นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวนประชุมมอบนโยบายและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนต.ห้วยโจด อ.กระนวน โดยมีนายฉล...

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 9 วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 61 เวลา10.00น. นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอกระนวนประชุมมอบนโยบายและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนต.หนองโน อ.กระนวน โดยมีนายฉลอง ค...

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 8 วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

วันอังคาร ที่ 11 ธ.ค. 61เวลา09.00น. นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงานจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตร ณ ศาลาบ้านโป่งแ...

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 7 วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา09.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนร่วม ประชุม conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหว...

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 6วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561

วันพุธที่ 5 ธ.ค. 61 เวลา 15.00น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมกันปลูกผักสวนครัวที่บ้านนายอำเภอกระนวนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอกระนวน จัง...

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 6 วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561

วันพุธที่ 5 ธ.ค. 61 เวลา10.00น.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนตามนโยบายของนายอำเภอกระนวน...

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 4 วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561

วันที่ 5 ธ.ค. 61 เวลา07.00น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานดอกไม้ และตักบาตรข้าวสานอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้า...

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 3 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

เวลา 13.00น. ร่วมงานอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดอิสาน บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น...