เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 7 วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 8 ม.ค. 62 เวลา10.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนลงพื้นที่ตรวจแปลง...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 6 วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 8 ม.ค. 62 เวลา 09.00 น. นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ และ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ประชุมห...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 5 วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมการชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษต...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 4 วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 4 ม.ค. 62 เวลา13.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน โดยผู่ว่าราชการจังหวัดขอนแ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 3 วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 4 ม.ค. 62 มีดังนี้ เวลา09.00น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนจัดโครง...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 3 ม.ค. 62 เวลา 09.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 1 วันพุธ ที่ 2 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่2ม.ค.62 เวลา10.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำเดือน เพื่อชีแจงงานต่างๆ...

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 24 วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เวลา09.30น.นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงานจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ...

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 24 วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เวลา09.30น.นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงานจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ...

ข่าวประจำเดือนธันวาคม 2561 ฉบับที่ 23 วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา09.00น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมนางสาวกฤษฏิ์ณิชา วรัตถ์ปวีรกุล นวส.ปฏิบัติการ ...