เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 17 วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562 มีดังต่อไปนี้ เวลา 09.00 นายปิยวิทย์ หาปัณนะ นวส ชำนาญการ และนางสาวกฤษฏิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 16 วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนมอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเค...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 15 วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.นายปิยวิทย์ หาปัณนะ นวส ชำนาญการ และนางสาวกฤษฏิ์ณิชา วรัตถ์ปวีรกุล นวส ปฏิบัติ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 14 วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 10 มกราคม 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส ชำนาญการ และนางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส ปฏิบัติการ ร่วมกับกรรมการ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 13 วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน จัดอบรม โครงการพัฒนาเกษตร...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 12 วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 10 มกราคม 2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุม โครงการผลิตผักน้ำนม และตรวจเยี่ยมตลาดพารามนตรา ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 11 วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.00-16.30 น. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ปร...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 10 วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.30-12.00 น. นายฉลอง คงสมของ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุม...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 9 วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ณ สน...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 8 วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 8 ม.ค. 62 เวลา 14.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมปร...