เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม กำนัน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเพื่อหารือข้อ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดประชุมโครงการพ

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดประชุมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ พร้อมด้วย นางวารุภา

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ พร้อมด้วย นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการ เข้าประ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ออกเยี่ยมเยียน ศพก

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ออกเยี่ยมเยียน ศพก เครือข่าย อำเภอกระนวน 1ศู...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมเปิดกิจจรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายคนกระนวนทุกครอบครัวมีหม

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมเปิดกิจจรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายคนกระนวนทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 ...

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพช

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ...

นที่ 19 มกราคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีี่สำนักงานเกษตรอำเภอก

นที่ 19 มกราคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีี่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศุนย์ ฯ ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเกษตรกร

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนจัดประชุมโครงการศู

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภา...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมงานทำบุญประเพณ

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมงานทำบุญประเพณีบุญลอมข้าวใหญ...