เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 27 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส. ชำนาญการ จัดเวทีเ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 26 วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 16มกราคม 2562 เวลา 13.00 นายฉอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมด้วย นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวสฺ ชำนาญการ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 25 วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 16มกราคม 2562 เวลา 09.00 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวกฤษฎ์ณิชา วรัตถ์ปวีย์กุล นวส ปฏิ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 24 วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 16มกราคม 2562 เวลา 09.00 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 23 วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 16มกราคม 2562 เวลา 09.00 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้. นางสาวแก้วกัลยา. ขวัญพรม นวส ชำนาญก...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 22 วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562

ภาระกิจอำเภอกระนวน วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและแก้ไขปัญ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 21 วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562

ภาระกิจอำเภอกระนวน วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงา...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 20 วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

ภาระกิจอำเภอกระนวน วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมวิเคร...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 19 วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 นายฉลอง คงสมของ พร้อมด้วย นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ และ นางสาวนภาพร ทองศรี นว...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 18 วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น . นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน และนางนารีนาถ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร ชำน...