เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 37 วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่23 ม.ค.62 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมงานรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรประจำปี 2562 ณ บ้านกุดพังเครือ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 36 วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 21 ม.ค.62 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ และนายปิยวิทย์ หา...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 35 วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวกฤษฏิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ ร่วมตรวจแปลงปาล์มน้ำมัน ต.หนอ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 34 วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562 มีดังต่อไปนี้ เวลา 14.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมนางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 33 วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเข...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 32 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปิยวิทย์. หาปัณนะ. นวส.ขำนาญการ จัดเวทีเร...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 31 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส ปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 30 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวนภาพร ทองศรี นวส.ปฏิบัติการ จัดเวทีเรียนร...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 29 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส. ปฏิบัติการ จัดเวทีเร...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 28 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปิยวิทย์ หาปัณนะ นวส.ขำนาญการ ตรวจแปลงปาล์ม...