เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 1 วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันศุกร์ ที่ 1 ก.พ.62 นายฉลอง คงสมของเกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ร่วมงาน โครงการชุม...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 46 วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 31 มกราคม 2562 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ข้าว ต.ห้วยโจด อ.กระ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 45 วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 31 มกราคม 2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2562 โดย นายทรงพันธ์ จันทร์สว่...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 44 วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 29 ม.ค. 62 เวลา 09.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายและยุทธวิธ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 43 วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 28 มกราคม 2561 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ จัดเวทีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (เบิ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 42 วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 28 มกราคม 2561 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำ...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 41 วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 25ม.ค.62 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ร่วมงานงานบุญลอมข้าวให...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 40 วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 24 ม.ค.62 นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีรกุล นวส.ปฏิบัติการ ร่วมบรรยายโครงการเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นในพื้นที่นิคมสหก...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 39 วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่23 ม.ค.62 นางสาวกฤิษณ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมขอขึ้นทะเบียนมาตรฐานพืชผักอินทรีย์...

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 ฉบับที่ 38 วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่23 ม.ค.62 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ ร่วมประชุมกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอ...