เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 11 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ และนางสาวกฤ...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 10 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 9 วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่11 ก.พ.62 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน และน.ส.ชุลีกร ลีโนนลาน นักวิ...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 8 วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 256

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสน...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 7 วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 256

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนางสาวนภาพร ทองศรี นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอ...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 6 วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมการจัดทำแผนธุรกิจรายบุคคลแปลงใหญ่ กลุ่มโคเน...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 5 วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนางสาวนภาพร ทองศรี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมสัมน...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 4 วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 4ก.พ.62 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อติดตาม...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 3 วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 4ก.พ.62 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมแ...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 2 วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 4ก.พ.62 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกระนวน โดยมีนายอำเภอกระนวนเป็นประธาน ณ ห...