เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 21 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแปลงใหญ่อ้อย (แปลงปี 2562) ต.หนอ...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 20 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนภาพร ทองศรี นวส.ปฏิบัติการ จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 19 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 ก.พ. 62 นางสาวกษฤิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแปลงใหญ่อ้อย ม.8 ต.บ้านฝาง ร่วม...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 18 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 712/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลื...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 17 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่14 ก.พ.62 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการอบรมแปลงใหญ่อ้อย ม.3ต.ห้วยโจด โดยมีนายกุลชาติ เพ็ญโสภา เจ้าหน้าที...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่14 ก.พ.62 นางสาวกฤษฏิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแปลงใหญ่อ้อย ม.5 ต.หนองโน ร่วมกับ...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่14 ก.พ.62 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่อ้อย ครั้งที่1 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 14 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 13 ก.พ. 62 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ อบรมเกษตรกรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงปี 2560-61-62) กลุ่มแ...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 13 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 13 ก.พ. 62 มีดังนี้1.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมสำรวจพื้นที่ทำตลาดเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 12 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ อบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงป...