เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 31 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 27 ก.พ.2562 เวลา 09.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมโครงการร...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 30 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 25 ก.พ.62 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมต้อนรับเจ้าหน้...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 29 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนให้การต้อนรับค...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 28 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายกับกลุ่มผู้นำนาแปลงใหญ่...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 27 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 20 ก.พ. 62 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงาน จัดโครงการถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่อ้อยแก่เกษตรกร...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 26 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 20 ก.พ. 62 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชาคมเกษตรกรชาวสวนยางร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ตำบลห้วย...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 25 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 20 ก.พ. 62 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการและมอบแนวทางการปฏิบัติงานใ...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 24 วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 19 ก.พ.2562 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยน.ส.แก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ และ น.ส.เจียรนัย ธรรมดา...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 23 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่18ก.พ.62 นางสาวนภาพร ทองศรี นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แปลงใหญ่อ้อยต.ดูนสาดและ ร่วมประชาคมยางพาราหมู่1,2...

ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 22 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่18ก.พ.62 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ และนางสาวเจียรนัย ธรรมดา ...