เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 10 ประจำวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562 มีดังนี้ เวลา 08.30 น. นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 9 วันอังคารที่ 12 เดือนมีนาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2562 มีดังนี้ เวลา 10.00 น. นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าท...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 8 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 7 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวกฤษฏิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์ก...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2562 มีดังนี้ เวลา 10.00 น. นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าท...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 5 วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2562 มีดังนี้ เวลา 10.00 น. นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าท...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 4 วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่...

ข่าวประจำเดือน มีนาคม ฉบับที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันท ี่6 มี.ค.62 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กระนวนได้จัดตลาดเกษตรกรเพื่อนำผลิตภัณฑ์...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 2 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันท ี่6 มี.ค.62 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กระนวนได้จัดตลาดเกษตรกรเพื่อนำผลิตภัณฑ์...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 1 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันท ี่5 มี.ค.62 เวลา13.30น. นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน รักษาการเกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้...