เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.05 น. นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ปฏิบัติราชการแทนเกษ...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 19 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนประจำวันที่ 22/3/2562 นส.แก้วกัลยา ขวัญพรม นวส ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง เกษตรอำเภอกระนวน จัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 18 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนประจำวันที่ 22/3/2562 เวลา 09.00 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจการเกษตรชำนาญงานเข้าร่วมพิธีชุมนุมสวนสนาม เนื่...

ข่าวประจำเดือนมีนาคมฉบับที่ 17 ประจำเดือนมีนาคม วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 21 มีนาคม 3562 มีดังนี้ เวลา 09.00 สำนักงานเกษตรอำเภอนำโดย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจการเกษต...

ข่าวประจำเดือนมีนาคมฉบับที่ 16 ประจำเดือนมีนาคม วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนประจำวันที่ 20มีนาคม 2562 เวลา 09.30น นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจการเกษตรชำนาญงาน และ นางสาวเจียรนัย ธรรม...

ข่าวประจำเดือนมีนาคมฉบับที่ 15 ประจำวันพุธ ที่ 20 เดือนมีนาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 20 มีนาคม 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอกระนวน เข้าประชุม...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 14 ประจำวันจันทร์ที่ 18 เดือนมีนาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 18 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชา...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 13 ประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 มีนาคม 2562 นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฎิบัติการ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้เยาวชน รุ่นที่ 26/...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 12 ประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 มีนาคม 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน พร้อม ด้วย ดร.มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง (ป.ร...

ข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 11 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ และนางสาวนภาพร ทองศรี นวส.ปฏิบัติการ ติดตามการปลูกข้าวโพดเลี...