เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 2 พ.ค. 62 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงก...

ร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2562

ภารกิจ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน.นายปิยวิทย์ หาปัณนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเจียรนัย ธรรมดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 9 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 22 เมษายน 2562 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ และนางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ ร่วมสังเกต...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 8 วันศุกร์ที่ 19เมษายน 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการพร้อมด้วยประธานแปลงใหญ่ นายจรินทร์ ธรรมดี และประธาน ศพก.ระ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 7 วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

ภารกิจของสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนนำโดย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจการเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที จัดตลาดนัดเกษตรกรขึ้นในวันที่ 6 เมษายน...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 6 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 5 เม.ย. 62 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ และนางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ ร่วมเก็บข้อมู...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 5 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 5 เม.ย. 62 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ และนางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมตรวจรับเมล็ดข้าวตาม...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 4 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 5 เม.ย. 62 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน กำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนเมษายน ณ หอประ...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมงานการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมรา...

ข่าวประจำเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 3 เม.ย. 62 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมอำเภอ...