เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกพืชหลังนาปี 2561/2562 ใหักับผู้นำ ต.หนองกุงใหญ่

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกพืชหลังนาปี 2561/2562 ใหักับผู้นำ ต.หนองกุงใหญ่...

ร่วมประชุมตรวจสอบและนำเสนอแผนการจัดการหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่แปลงใหญ่

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและนำเสนอแผนการจัดการหาแหล่งน้ำช่...

ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง...

ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปร...

ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองโก

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองโก ...

ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนางนารีนาถ. วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจการเกษตร ชำนาญงาน ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมในพิ...

ร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่5 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางกัญญาภัทร โพธิ์มี เจ้าพนัก...

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบา

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ...

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา

นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยห้วใจ ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต&quo...

ร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐนิเวศอินทรีย์อำเภอกระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐนิเวศอินทรีย์อำเ...