เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ป...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมเยาวชนที่ติดยาเสพติ...

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประกวด โครงการไร่นาสวนผสม โดยมี นายไพทูร...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมอบรม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมอบรมเกษตรกรกลุ่มเศรษฐกิจพอ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการพร้อมด้วย นางวารุภา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการพร้อมด้วย นางวารุภา พรมทา นวส.ปฏิบัติกา...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมการต

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมการติดตามผู...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมงานบุญข้าว

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมงานบุญข้าวใหญ่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อหารือข้อราชการแล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อหารือข้อราชการและติดตามงา...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อข

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโค...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและงานภาระกิจและติดตามงานโครง...