เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ร่วมประชุม เรื่องการบูรณาการแก้ไขปัญหานมสำหรับนักเรียน และเยาวชน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา รักษาการเกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมกับปศุสัตว์อำเภอกระนว...

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ต.ห้วยโจด

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ...

จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ต.หนองกุงใหญ่

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่...

ร่วมเป็นพยานเซ็นสัญญาสมาร์ทฟาร์มกับโครงการirtcกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีอินทรีย์กระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 16 พ.ค. 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมเป็นพยา...

ประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมชี้แจงโครงการช่วยเหลิอเกษตรกรผู้ปลูกพืช...

จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรผู้นำ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เค...

ร่วมประชุมสัญจร ตำบลห้วยยาง

นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจร ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...

ประชุมคณะกรรมการบทบาทสตรีที่ว่าการอำเภอกระนวน

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมคณะกรรมการบทบาทสตรี ณ ที่...

รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/2562

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน...

ประชุมประจำสัปดาห์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมประจำสัปดาห์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามการ...