เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ร่วมงานวันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 4 -5 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมงานวันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบป...

ร่วมลงนามถวาายพระพร ถวายพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.30 น. นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนชัย เน...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง...

ร่วมงานนาแปลงใหญ่ ของหน่วยงานกรมการข้าว ณ เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมงานนาแปลงใหญ่ ของหน่วยงานกรมการข้าว ณ เทศบาลตำบลบ้านฝา...

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนจัดโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรม เฉลิม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนจัดโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรม ...

จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ปี 2562) ต.ห้วยโจด

เวลา 13.30 น. จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ปี 2562) กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ณ ศาลา...

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ต.ห้วยโจด อ.กระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติงาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยช...

ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกร

เวลา 13.30 น. นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา...

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงาน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้รอบๆบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เนื่องใ...

จัดประชุมประธานแปลงใหญ่ อำเภอกระนวน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดประชุมประธานแปลงใหญ่ อำเภอกระนวน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดข...