เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ประชุมประจำสัปดาห์

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 นายวีระศักดิ์ ธิถา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เ...

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลน้ำ...

ประชุมคณะกรรมการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและระบบส่งเสริมการเกษตรปลงใหญ่

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมคณะกรรมการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่...

ร่วมการอบรมตามโครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาวกฤษฏิณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมตามโครงการ "อบรมความรู้ประก...

ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมการประเมิณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน ร่วม...

ร่วมสัมมนารวมพลคนแปลงใหญ่

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวนร่วมสัมมนารวมพลคนแป...

ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการใช้สารเคมี พาราคอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวนพร้อ...

ตรวจสอบพื้นที่โครงการปลูกพืชหลังนา ม.1,ม10 ตำบลบ้านฝาง

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางสาวกฤษฏิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงาน ตรวจสอบพื้นที่โครงการปล...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันปลูกต้นไม้โลกที่ ตำบลน้ำอ้อม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10:46 นารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันปลูกต้นไม้โลก...

ร่วมงานจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และผลิตข้าวตามมาตรฐาน GA

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมงานจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้าน...