เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7 /2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา นวส.ชำนาญการ รักษาการเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7...

ประชุมประจำเดือนสำนักงานเพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงาน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเ...

ร่วมประชุม VDO conference โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา นวส.ชำนาญการ รักษาการเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุม VDO co...

ดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ เพื่อรับรองสิทธิ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกร

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภ...

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ให้กับกลุ่ม สัมมาชีพ ตำบลห้วยโจด

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนว...

ประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยโจด

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติงาน ประชุมชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยโจด เรื่องกา...

ประชุมประจำสัปดาห์

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำ...

รับมอบปัจจัยการผลิตจากพัฒนาที่ดินขอนแก่น

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เกษตรกรร่วมรับปัจจัยการผลิตจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ในการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการอบรมหลักส...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน...

ร่วมกิจกรรมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รณรงค์ควบคุมและป้องกัน "โรคไข้เลือดออก"

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน ร่ว...