เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนอบรมถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริและส่งเสริมการเกษตรตา

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่18 ก.ค.62 นายวีระศักดิ์ ธิถา รักษาการเกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนอบรมถ่ายทอดความรู้...

ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองโก

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 15 กรกฎาคม 2562นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองโก 2.1การขึ้นทะเบียนเกษตรกร...

ประชุมประจำสัปดาห์

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา รักษาการเกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมกันปร...

ร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 12 กรกฎาคม 2562. นางสาวกฤษฎิ์ชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมโครงการประชุมประชาคม...

ร่วมประชุมโครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING"

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมโครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลว...

ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรและความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิตแป้งม

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา รักษาการเกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยประธานเครือข่าย ศพก.อำเภอกระนวน ร่วมประชุมโครงการเพิ...

ประชุมประจำสัปดาห์

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา รักษาการเกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนประชุมประจำ...

อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดก

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา รักษาการเกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญ...

ดอบรมเกษตรกรนาแปลงใหญ่ กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 2

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรนาแปลงใหญ่ กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร ค...

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา นายวีระศักดิ์ ธิถา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในต...