เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนประชุมคณะอนุกร...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพ...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น(ก.ช.ภ.จ.ขก.)

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา...

มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม(5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายใ...

จัดอบรมให้กับผู้สมัครใช้สารเคมี 3ชนิด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ จัดอบรมให้กับผู้สมัครใช้สารเคมี 3ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซลและคลอร์...

ร่วมงานเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 1 สิงหาคม 2562เวลา 09.00 น นายวีระศักดิ์ ถิธา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมงานเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 7 จังหวัด...

ร่วมต้อน รับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา รักษาการเกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำน...

ประชุมประจำสัปดาห์

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา รักษาการเกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมกันป...

ร่วมงาน ปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "BIKE FOR KING"

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา รักษาการเกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมง...

ประธานเครือข่าย ศพก.อำเภอกระนวน เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการเป็นผู้นำของประธานศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ประธานเครือข่าย ศพก.อำเภอกระนวน เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการเป็นผู้นำของประธานศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 2 ณ อาคา...