เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ร่วมงานวันสตรีไทย อ.กระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 26 ส.ค. 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมงานวันสตรีไทย ณ หอประชุมอำเภอกระนวน จ.ขอนแ...

ประชุมประจำสัปดาห์วันที่ 26 ส.ค. 62

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 26 ส.ค. 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วม ประชุมประจำสั...

จัดอบรมและสอบตามระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมและสอบตามระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไ...

ร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

ภารกิจของสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 21 สิงหาคม 2562 : นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำส...

จัดอบรมเกษตรกรนาแปลงใหญ่ กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร. ครั้งที่ 3 กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลห้วยโจด

ภาระกิจสำนักงารเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรนาแปลงใหญ่ กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร. ครั้งที่...

ร่วมตรวจสอบปุ๋ยแปลงใหญ่ ต.บ้านฝาง และตำบลห้วยโจด

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฎิบัติงาน ร่วมตรวจสอบปุ๋ยแปลงใหญ่ ต.บ้านฝาง และตำบลห้วยโจ...

จัดอบรมโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติงาน จัดอบรมโครงการ...

จัดโครงการส่งเสริมเกษตรระบบแปลงใหญ่ ปี 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ขำนาญการ จัดโครงการส่ง...

ร่วมจัดนิทรรศการอำเภอยิ้ม ต.ห้วยโจด

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมจัดนิทรรศ...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวแก้วกัล่ยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนคุณ...