เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอกระนวน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ...

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นออกนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นออกนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น...

ประชาคมภัย (ฝนแล้ง) ต.หนองโน

วันที่ 5 กันยายน 2562 นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ ประชาคมภัย (ฝนแล้ง) ม.1 ม.3 ม.6 และ ม.7 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น...

ประชาคมภัย (ฝนแล้ง) ต.หนองกุงใหญ่

วันที่ 5 กันยายน 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ประชาคมภัย (ฝนแล้ง) หมู่ 2,7,11และ 13 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...

จัดอบรมและจัดสอบเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 ชนิด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมและจัดสอบเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช...

ร่วมประชาคมสอบถามความต้องการปัจจัยการผลิตกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ บ้านโป่งแค

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 4 กันยายน 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชาคมสอ...

จัดอบรมการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 3 กันยายน 2562 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ จัดอบรมการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวนผู...

ประชุมประจำเดือน กันยายน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 2 ก.ย. 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมประจำเดือนเพื...

ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562 โดยมีหัวหน้ากล...

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ) ครั้งที่ 3/2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ ถิธา เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ป...