เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรคใบด่าง

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนประชาสัมพันธ์และการกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง...

เข้าร่วมประชุมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมส่วนราชการ ตำบลดูนสาด

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมป...

ร่วมประชาคมโครงการก่อสร้างฝายลำห้วยทรายพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชาคมโครงการก่อสร้างฝายลำห้วยทรายพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่อ...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ต...

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 25 ก.ย. 62 นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ อบรมถ่ายทอดความรู้ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด(ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส)...

จัดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างวิทยากรด้านเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างวิทยากรด้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการในงานสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเส...

ร่วมมอบปัจจัยการผลิต สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโครงการ5ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอกระนวน

วันที่ 24 ก.ย. 62 เวลา 11.30 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมมอบปัจจัยการผลิต สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโครงการ5ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอกระนวน...

ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน

วันที่ 24 ก.ย. 62 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...

จัดอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 17 กันยายน 2562 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช...

นทะเบียน farm book ยางพารา ตำบลบ้านฝาง

วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาวกฤษฏิ์ณิชา วรัตถร์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ พบเกษตรกรขึ้นทะเบียน farm book ยางพารา ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...