เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

เข้าเยี่ยมบ้านคู่เสี่ยว ตำบลดูนสาด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่18ตุลาคม 2562 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมบ้านคู่เสี่ยว 1 นายบุญมา เนื่...

เยี่ยมบ้านคู่เสี่ยว ต.หนองโน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่18ตุลาคม 2562 น.ส.กฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมบ้านคู่เสี่ยว 1.นางนาลี ห...

เยี่ยมบ้านคู่เสี่ยว ต.หนองกุงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่18ตุลาคม 2562 น.ส.แก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมบ้านคู่เสี่ยว นางกอง วรรณคำ ม.5 ...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มเกษตรกร(สมาร์ทฟาร์มเมอร์)ที่ตำบลหนองกุงใหญ่ ต.บ้านฝาง และ ต.ห้วยยาง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่18ตุลาคม 2562 นายอำเภอกระนวน นายเพชร สุพพัตกุล พรอ้มด้วย นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ย...

ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 17 ตุลาคม 2562 : นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่...

ร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง ซึ่งส...

ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา ถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรกระนวน ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และจิตอาสา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงม...

รอง อธส. VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

รอง อธส. VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562. เวลา 10.00-12.00 น. นายชาตรี ...

ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ รวมพล คน พช อ.กระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ิ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมงานมหกรรม...

อบรมเกษตรกรผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมี 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการกษตรจังหวัดขอนแก่นอบรมเกษตรกรผู้รับจ้างฉีดพ่น...