เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ร่วมงานเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ไทกระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมงานเปิดต...

ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน พฤศจิกายน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน : วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้...

ชี้เเจงโครงการ ฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลหนองโน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 1 พย 2562 นายวีระศักดิ์. ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตน์ปวีย์กุล นวส ปฏิบัติการ ชี้เเจงโ...

ลงพื้นที่ตรวจแปลงมันสำปะหลัง เพื่อเฝ้าระวังโรคใบด่างในมันสำประหลัง ในพื้นที ตำบลหนองกุงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 1 พย 2562 นายวีระศักดิ์. ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้. นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจแปล...

ร่วมคัดเลือกและส่งมอบผลิตภัณฑ์กลุ่มโป่งแค

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันทีี่ 30 ตุลาคม 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ และนางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมคัดเลือกและส...

ประชุมประจำสัปดาห์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมประจำสัปด...

ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ประสบปัญหา (โรคไหม้คอรวงข้าว) ในพื้นที่ตำบลหนองโก

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ประสบปัญหา (โรคไหม้คอรวงข้าว) ในพื้นที่ต...

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา จัดทำแผนการปฏิบัติงานฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ป

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมปร...

ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีถวายวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00น นายวีระศักดิ์. ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับ...

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกฐินสามัคคี ต.หัวนาคำ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกฐินสามัคคี อ.กระนวน...