เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ต.ดูนสาด

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฏิบัติการ ตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก...

ร่วมประชาคมโครงการประกันราคายางพารา

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉริยาภรณ์ จันทดี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประช...

ร่วมจัดเตรียมสวนประกวดกองร้อย อส.อำเภอกระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายวีรศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมจัดเตรีย...

ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอกระนวน ทอดถวาย ณ วัดอีสาณ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมทอดกฐิ...

ร่วมงานวันรวมตั้งองค์กฐิน ณ ที่ว่าการอำเภอกระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนา...

ร่วมทำสวนพอเพียงเตรียมจัดงานประกวด อส.ระดับกรม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมทำสวนพอ...

ร่วมงานโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ "วิถีชุมชน คนดูนสาด" ปี 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมงานโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ "วิ...

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองโก

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นาง อัจฉริยาภรณ์ จันทดี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเ...

ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์...

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดูนสาด

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดูนสาด เพื่อรับ...