เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ลงตรวจพื้นที่ภัยแล้ง ม. 1 ต.หนองโก

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางอัจฉริยาภรณ์ จันทดี นวส.ปฏิบัติการ ลงตรวจพื้นที่ภัยแล้ง ม. 1 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่...

ลงตรวจพื้นที่ภัยแล้ง ม. 7 ต.หัวนาคำ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ ลงตรวจพื้นที่ภัยแล้ง ม. 7 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น...

ลงตรวจพื้นที่ภัยแล้ง ม. 3 และ ม. 10 ต.หนองกุงใหญ่

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ลงตรวจพื้นที่ภัยแล้ง ม. 3 และ ม.10 ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระ...

ประชาคมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ต.ห้วยโจด

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ประชาคมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ต.ห้วยโจด อ....

ประชาคมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ต.หนองกุงใหญ่

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ร่วมกับ กยท. ประชาคมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยา...

ประชาคมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ต.บ้านฝาง

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับ กยท. ประชาคมโครงการประกันรายได้เกษต...

ประชาคมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ ร่วมกับ กยท. ประชาคมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ต....

ระชุมชี้แจง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องการช่วยเหลือภัยแล้ง

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประชุมชี้แจ...

ร่วมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตำบลหนองโก

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่13 พฤศจิกายน2562 นางอัจฉริยาภรณ์ จันทดี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตำบลหนองโก ร่วมกับ กยท. ณ...

ประชุมประจำสัปดาห์

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่13 พฤศจิกายน2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมประชุมประจำ...