เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประเดือนธันวาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 3 ธันวาคม2562 เวลา. 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประเดือนธัน...

เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้แก่เกษตรกรตำบลหนองโน ( การปลูกกระเจี๊ยบแดง)

วันที่ 27 พย 62 เวลา 9.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถาเกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ น.ส.กฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสนั...

ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยแล้ง ม.1,2,3,6 และ ม.7 ต.หนองโน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 26 พ.ย.62 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย น.ส.กฤษฎิ์ชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจส...

ตรวจแปลงข้าว หมู่ 1,11,8,16,3,13 ต.หนองโก อ.กระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางอัจฉริยาภรณ์ จันทดี นวส.ปฏิบัติการ ตรวจแปลงข้าว หมู่ 1,11,8,16,3,13 ต.หนองโก อ.กระนวน จ...

ตรวจสอบพื้นที่ภัยแล้ง ม.5 ต.หนองโน ม.4ต.บ้านฝาง อ.กระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ ตรวจสอบพื้นที่ภัยแล้ง ม.5 ต.หนองโน ม.4ต.บ้านฝ...

ตรวจติดตามภัยแล้ง ม3,8,9 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ตรวจติดตามภัยแล้ง ม3,8,9 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน...

ตรวจติดตามภัยแล้งข้าว ต.หัวนาคำ ม.1,5

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ ตรวจติดตามภัยแล้งข้าว ต.หัวนาคำ ม.1,5 อ.กระนวน จ.ขอนแก่น...

ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองโน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองโน อ.กระนวน จ....

ลงตรวจพื้นที่ภัยแล้ง ตรวจติดตามภัยแล้ง หมู่ 2,10,11 ตำบลห้วยโจด

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ลงตรวจพื้นที่ภัยแล้ง ตรวจติดตามภัยแล้ง หมู่ 2,10,11 ตำบ...

ลงตรวจพื้นที่ภัยแล้ง ต.น้ำอ้อม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ นวส.ปฏิบัติการ ลงตรวจพื้นที่ภัยแล้ง ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น...