เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 13 มกราคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุ...

ร่วมสวัสดีปีใหม่เกษตรจังหวัดขอนแก่น

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ว้นที่ 10 มกราคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมสวัสดีปีให...

ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 10 มกราคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมเวทีแลกเปล...

ร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2563 กรณีฝนทิ้งช่วงและฝน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 8 มกราคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉ...

จัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมย่อย วิเคราะห์จัดเวทีทำแผน/ปรับปรุงข้อมูล

ภาระกิจสำนักงานเกษตอำเภอกระนวน วันที่ 9 มกราคม 2563 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการจัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมย่อย วิเคราะ...

จัดโครงการขับเคลื่อนดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสา

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดโครงการขับเคลื่อนดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมขับเ...

ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายอำเภอกระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ว้นที่ 6 มกราคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมสวัสดีปีใหม...

วมประชุมผลิตพืชปลอดภัยร่วมกับโรงพยาบาลยุพราชกระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 2 มกราคม 2563 นางนารีนาถ วิชัยวงศ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมผลิตพืชปลอดภัยร่วมกับโรงพยาบาลยุพ...

ประชุมเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุท้องถนนช่วงเทศการปีใหม่

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางอัฉจริยาภรณ์ จันทดี นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่ว...

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดประชุมชี้แจงโครงการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฏิบัติการ พรัอมด้วย นางสาวเจียรนัย ธรรมดา...