เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร จัดกร...

ตรวจติดตามการประเมิณผลงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมตรวจติดตามการประเมิณผลงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่...

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอน้ำพอง

วันที่ 20 มกราคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอน้ำพ...

อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 17 มกราคม 2563 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ อบรม...

เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน Young Smart Farmer ระดับจังหวัด

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 17 มกราคม 2562 นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Far...

จัดเวทีแปลงใหญ่อ้อย กิจกรรมวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 มกราคม 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ จัดเวทีแปลงใหญ่อ้อย กิจกรรมวิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้...

ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเยาวชนจิตอาสา ต้านยาเสพติด

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 15 มกราคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการ...

ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 14 มกราคม 2562 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุม...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 14 มกราคม 2563 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปร...

อบรมโครงการระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ กิจกรรรมย่อย วิเคราะห์จุดเวทีทำแผน/ปรับปรุงข้อมูล

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 13-14 มกราคม 2562 นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางอัฉจริยาภรณ์ จันทดี นวส.ปฏิบัติการ อบรมโครงก...