เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ออกเยี่ยมเกษตรกรโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

ภาระกิจวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนมอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน ออกเยี่ยมคู่เสี่ยว จำนวน 2 ราย ณ หมู่ที่ 2 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนว...

ประชุม การดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระศักดิ์ ถิธา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุม การดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เก...

จังหวัดนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นออกนิเทศงานตามภาระกิจและออกติดตามการดำเนินงาน ของสำน...

ประชุมอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งอำเภอกระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนได้ จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (...

ประชุมสำนักงานประจำสัปดาห์

ภาระกิจวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน ประชุมเพื่อเตรียมงานในรอบสัปดาห์ ปัญหาอุปสรรค์ที่...

เข้าร่วมประชุมสาย 3 ณ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม สาย 3 ที่ เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังห...

ประชุมร่วมแปลงใหญ่กับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปรสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกระนวนครั้งที่ 1

นายวิระศักดิ์ ถิธา เกษตรอำเภอกระนวนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัด ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปรสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกระ...

ประชาคมผู้ประสพภัยแล้งอำเภอกระนวน

ภาระกิจอำเภอกระนวน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีรศักดิ์ ธิถา หมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกประชาคมภัยแล้ง ตำบล หนองกุงใหญ่ ตำบลหนองโน ตำบลบ้านฟาง และตำบล...

ประชาคมผู้ประสพภัยแล้ง ตำบลห้วยโจด

ภาระกิจอำเภอกระนวน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกประชาคมเกษตรกรผู้ประสพภัยแล้ง หมู่ที่ 10 และ ...

ประชาคมผู้ประสพภัยแล้งตำบลน้ำอ้อม

ภาระกิจอำเภอกระนวน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกประชาคมเกษตรกรผู้ประสพภัยแล้ง หมู่ที่ 5,6 และ...