เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2563

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษต...

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคลิน...

ร่วมจัดเวทีชุมชน นาแปลงใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9:00 น นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม เจ้าหน้าที่ส...

ประชุมเตรียมความพร้อมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่อำเภอกระนวน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9:00 น นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้...

จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมย่อยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนมอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดอบรมโคร...

ร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น" อำเภอกระนวนครั้งที่ 5/2

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนมอบหมายให้ นางอัจฉริยาภรณ์ จันทดี เจ้าหน้าที่สำ...

เข้าร่วมการประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัดครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเส

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนมอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมการประชุมของหน่ว...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกระนวน ประจำเดือนมีนาคม 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกระนวน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ประจำเดือนมีนาคม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อวางแผนกา...

อบรมเกษตรกรโครงการเศรษกิจพอเพียงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน

ภาระกิจวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน เป็นวิทยากรโครงการเศรฐกิจพอเพียง ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลห้วยยาง อำ...