เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล

วันที่ 25 มีนาคม 2564 : นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 25...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางว

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติกา...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปิยะวิทย์ หาญปัญนะ นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีทบทวน

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปิยะวิทย์ หาญปัญนะ นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดเวทีทบทวนโครงการแปลงใหญ่ แปลงใหญ่มั...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญการ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมอบรมยุวโรงเรี...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวกฤฎิ์ณิชา รัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ จัดเว

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวกฤฎิ์ณิชา รัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ จัดเวทีทบทวนโครงการยกระดับเกษตรแป...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ จัดเวทีทบทวนโครงการยก

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ จัดเวทีทบทวนโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรส...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎ์ณิชา วรัตด์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ พร้อมด้

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎ์ณิชา วรัตด์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ช...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแปลง

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแปลงใหญ่เพื่อชักซ้อมความเข้าจัด...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัทร โพธิ์มี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัทร โพธิ์มี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ เข้าร่วมนิเทศงานร่วมกับอำเ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมคณะกร

วันที่ 17มีนาคม 2564 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งท...