เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ต้อนรับจ้าหน้าที่จากสำนักงาน

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน นำโดยนายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ต้อนรับจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมพิธีมอบเมล

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการรักษาระด...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ทุกคน ปฏิบัติงาน

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ทุกคน ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานตามโคร...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เ

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมงานสตรีกระนวนแบ่งปันร...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อหารือข้อราชการต่า

วันที่27เมษายน2563 เวลา 10.00น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อหารือข้อราชการต่างๆพร้อมทั้งติดตามงา...

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชในสถานการณ์ฉุก...

ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในพริก

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่14 เมษายน 2563 เวลา 10.00น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปิยวิทย์ หาปัญนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้...

ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกำนันตำบลบ้านฝาง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 9 เมษายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกำนันตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหว...

ประชุมประจำเดือนเมษายน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่ว...

แสดงความยินดีต้อนรับนายอำเภอกระนวน

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 7 เมษายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมแสดงความยิน...