เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและต

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและติดตามงานตามภาร...

นางวศินาฎ ทองบุดดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนออกเ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางวศินาฎ ทองบุดดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนออกเยี่ยมกลุ่มผลิต...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ต้อนรับ นายสุเท

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ต้อนรับ นายสุเทพ มณีโชติ รอง...

สำนักงานเกษตรจังหวัดออกติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมดำเนินอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดออกติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมดำเนินอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี 2561 นำทีมโดย นางวศินาฎ ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ จพงเคหะกิจเกษตรชำนาญการ ลงสำรวจพื

นที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ จพงเคหะกิจเกษตรชำนาญการ ลงสำรวจพื้นที่สถานีพลังงานพร้อมด้วยนาย...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ จพง.เคหะกิจเกษตรชำนาญการ ลงพื้นท

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ จพง.เคหะกิจเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผัก smart f...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกลัยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกลัยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายป...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ ร่วมประชุมสัญจร ก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ ร่วมประชุมสัญจร กับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยโ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมโครงการคู

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอน...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ดำเนินการส่ง...