เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส. ปฎิบัติการ ออกติดตามชี้แจงการข

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส. ปฎิบัติการ ออกติดตามชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ม.1-11 ณ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนและคณะทำงานปฎิบัติกา

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนและคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดั...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปร...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมประชุมแบบโครงก

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมประชุมแบบโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฎิบัติการ เ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมจัดเวทีหาความ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคม

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคมจัดเวทีหาความต้องการเพื่อเข...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคมจัดเ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคมจัดเวทีหาความต้องการเพื่อเข้าร่...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชาค

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อหารือข้อราชการต่า

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ และงานภาระก...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ณ ที่ว่

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ณ ที่ว่าการอำเภอกระนว...